Video-BLOG

 

Najnowsze INFORMACJE dla BRANŻY TRANSPORTOWEJ

 

        

                              

 .


Zasady dotyczące norm czasu jazdy kierowców, przerw i odpoczynków dobowych oraz tygodniowych i dwutygodniowych – praktyczna interpretacja przepisów.


      

      

      


Odpowiedzialność NADAWCY w zakresie czynności załadunkowych, mocowania i unieruchomienia jednostki ładunkowej