Zapobiegaj skutkom KREPT – dowiedz się jak mądrze inwestować w rozwój firmy

Audyt a procedury w firmie – czy wiesz dlaczego są ważne? 

Niewiele osób lubi procedury, gdyż na ogół kojarzone są z nadmierną biurokracją. Istnieje kilka znanych (czy też cwaniackich) powiedzeń z takiej kategorii, np. „reguły są po to, żeby je łamać”, a niechęć do podporządkowania się narzuconym regułom ma świadczyć pozytywnie o naszej  kreatywności:  „Polak potrafi”. Warto sobie zadać jednak pytanie czy procedury muszą oznaczać wyłącznie skostniałe schematy i przepisy, których nikt nie lubi? 

Na szczęście maleje grono osób, które trzeba przekonywać do wprowadzenia procedur. Warto wyciągać wnioski z doświadczeń innych (czy to doświadczeń negatywnych czy pozytywnych) i rozważyć niewątpliwe zalety, np. 

Czytaj dalej Zapobiegaj skutkom KREPT – dowiedz się jak mądrze inwestować w rozwój firmy

Nowe przepisy dla posiadaczy CKZ

Przedsiębiorca podejmując się działalności zawodowej jako przewoźnik drogowy musi obecnie brać pod uwagę szereg regulacji także unijnych, które stopniowo są wdrażane do prawa polskiego, aby mieć możliwość konkurowania na rynku oraz być postrzeganym jako profesjonalista w zakresie jakości świadczonych usług.

Wyznacznikiem konkurencyjności jest bez wątpienia dobra reputacja, której posiadanie (a właściwie zdolność jej utrzymania!) jest niezbędne celem wykazania posiadania kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Dobra reputacja to nic innego jak uzasadnienie niekaralności za określone przestępstwa uczynione umyślne, które są wynikiem popełnienia przez przewoźnika poważnych naruszeń.

Czytaj dalej Nowe przepisy dla posiadaczy CKZ

AUDYT – PROCES ZAŁADUNKU, UNIERUCHOMIENIA

Proces przygotowania ładunku do przewozu

Niedopełnienie procedur może mieć tragiczne skutki nie tylko dla uczestników ruchu drogowego, ale także dla przewoźnika, producenta czy innego nadawcy biorącego udział w źle zaplanowanym przewozie towarów.

Przeprowadzony przez Kancelarię Prawną Viggen sj. audyt zakłada inwentaryzację warunków kadrowych, prawnych oraz organizacyjnych celem określenia kompetencji i odpowiedzialności osób uczestniczących w procesie załadunku, rozładunku, przewozu ładunku oraz organizacji i wykonania transportu. 

Systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadań zgodnie z wytycznymi dopasowanymi do panujących w firmie czy w trakcie przewozu warunków jest środkiem podnoszącym bezpieczeństwo prawne i organizacyjne.