SZKOLENIE z zasad prawidłowego mocowania ładunków!

Cele szkolenia: Poznanie zasad prawidłowego mocowania ładunków oraz najnowszych uregulowań prawnych.

W myśl nowych przepisów Art. 92 a.ust.1, ust. 3 pkt.5 i ust. 7 Ustawy o Transporcie Drogowym każdy podmiot biorący udział w przewozie drogowym (kierowca, nadawca, załadowca, przeładowca, spedytor, rozładowca, personel pomocniczy, organizator przewozu, zarządzający flotą) odpowiada prawnie za załadunek i mocowanie ładunku.

Koszt szkolenia: 690 zł/osoba netto*

590 zł netto/os. – w przypadku zgłoszenia z firmy 2 lub więcej osób

Modlnica k. Krakowa, ul. Częstochowska 6

* Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, kawa oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 Bądź świadomy swoich praw i obowiązków!

 Opis szkolenia:

Prawidłowy załadunek pojazdu i zamocowanie ładunku są wymagane prawnie na terenie Polski i za granicą. Spełnienie odpowiednich wymagań powinno sprawić, że transport ładunku będzie bezpieczny nie tylko dla innych uczestników ruchu, ale także dla samego ładunku i pojazdu, na którym jest przewożony. Niepotrzebnie ponoszone koszty związane z uszkodzeniem ładunku lub środka transportu stanowią przecież wymierny zysk. Odpowiedzialność karna i odszkodowawcza za uszkodzenie ładunku oraz wypadki drogowe, spowodowane nieprawidłowym zamocowaniem ładunku, jest wciąż aktualnym bardzo poważnym problemem.

Zabezpieczenie ładunku jest wymagane niezależnie od jego wagi. Powszechnie panujące przekonanie, że im cięższy ładunek tym mniejsze wymagane zabezpieczenie jest absolutnie błędne!

Ładunek musi być tak rozmieszczony i zamocowany, by nawet podczas ostrego hamowania lub omijania przeszkody jego położenie nie ulegało zmianie. Każdy ładunek przemieści się, jeżeli powstaną siły bezwładności wywołane ruchem pojazdu, których wartość przekroczy wartości siły tarcia utrzymującej ładunek w spoczynku. W takim wypadku dochodzi do uszkodzenia ładunku, zabudowy pojazdu i ładunku a w skrajnych przypadkach do utraty zdrowia lub życia ludzkiego.

Profil uczestników:  kierowcy, nadawcy (producenci),  załadowcy, (producenci), przeładowcy,  spedytorzy,  rozładowcy, personel pomocniczy, zarządzający flotą.

Szkolenie składa się z 3 części:

1.    Część teoretyczna;

2.    Pokaz różnych środków mocujących;

3.    Prezentacja filmów dydaktycznych;

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień

PLAN SZKOLENIA TEORETYCZNEGO

 • Podstawy prawne w Polsce i w Niemczech oraz krajach UE;
 • Postępowanie z pojazdem sankcje prawne w Polsce i w Niemczech oraz krajach UE;
 • Prawa fizyki;
 • Co i jak wozi się w Polsce i czym się to kończy, czyli polskie drogi 2004/2014;
 • Cechy środków mocujących;
 • Środek ciężkości ładunku;
 • Przykładowy plan załadunku;
 • Metody mocowania ładunków;
 • Skutki nieprawidłowego mocowania (analiza przypadków);
 • Oznakowanie ładunków i środków mocujących;
 • Zabezpieczenie ładunków w kontekście prawa ubezpieczeniowego;
 • Nowości techniczne – targi IAA Hanower (systemy mocowania ładunków);

PRELEGENCI:

Dr Mariusz Miąsko – Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. oraz Logistics Technologies Sp. z o.o. Doktor nauk prawnych. Specjalista krajowego i międzynarodowego prawa transportowego.

Członek stowarzyszenia: „Akademia Mocowania”. Wykonawca ponad 300 audytów naprawczych w firmach transportowych. Więcej o prelegencie pod adresem: https://mariuszmiasko.pl/o-autorze-bloga/

Jarosław Kędzior – Wiceprezes Logistic Technologies Sp. z o.o. członek założyciel EUMOS – Europejskiego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Logistyki, (jedyny przedstawiciel na Polskę oraz ambasador EUMOS Czech i Słowacji), Prezes „Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa w Transporcie Drogowym AKADEMIA MOCOWANIABiegły sądowy w zakresie mocowania ładunków.

Informacje dodatkowe: W przypadku zgłoszenia grupy ponad 15 osób – możliwość zorganizowania szkolenia w miejscu wyznaczonym przez zgłaszającego oraz indywidualna wycena szkolenia. Pomagamy przy ewentualnej rezerwacji noclegu.

Szkolenie odbywa się pod patronatem

Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego

NAJLEPSZA DROGA

oraz

Stowarzyszenia Na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa w Transporcie Drogowym

AKADEMIA MOCOWANIA