REGULAMIN PRACY/ WYNAGRODZENIA KIEROWCÓW

Usługa dotycząca opracowania regulaminu pracy/ wynagrodzeń kierowców jest trzecim etapem optymalizacji wykonywanej przez naszą kancelarię celem ograniczenia ryzyka związanego z występowaniem:

  • naruszeń przepisów drogowych, których negatywne skutki mogą ponieść przewoźnicy drogowi (np. podczas kontroli ITD),
  • roszczeń pracowniczych z tytułu braku szczegółowych uregulowań w umowach odnośnie godzin nadliczbowych, dyżurów, dodatków za pracę w nocy, dodatków z tytułu pracy w niedziele i święta.

Zamiana umów o pracę na autorskie umowy cywilnoprawne przygotowane przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j. z zachowaniem pełnego pakietu socjalnego (który jest identyczny, jak w przypadku umowy o pracę w ramach danego okresu czasu przy jednoczesnym spełnieniu wymogów dotyczących norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków dobowych oraz tygodniowych i dwutygodniowych) okaże się z całą pewnością źródłem oszczędności przy zachowaniu bezpieczeństwa prawnego Państwa przedsiębiorstwa.