Poważny błąd wyliczenia płacy minimalnej we Francji. 

Doradcy TSL nie znają prawa pracy?

Dr Mariusz Miąsko omawia na czym polega bardzo częsta nieprawidłowość, zaniżenia wynagrodzenia kierowcy z tytułu płacy minimalnej pracownika delegowanego np. do Francji, do Niemiec, Austrii itp. 
Błąd może wywoływać odpowiedzialność karną pracodawcy. Ponadto błąd jest tego rodzaju, że można go w bardzo prosty sposób wykazać podczas kontroli dosłownie w 30 sekund…

Jest to jedno z TRZECH nieporozumień i błędów sugerowanych przez firmy doradcze w zakresie ustalenia wymiaru płacy minimalnej we Francji.