NOWE przepisy dla nadawców i załadowców

Prawidłowo dokonane zamocowanie ładunków na czas transportu chroni przed uszkodzeniem zarówno pojazdu jak i doznaniem obrażeń przez pasażerów lub innych użytkowników drogi, a także eliminuje zatory występujące w przypadku utraty ładunku. Ładunek, który nie został prawidłowo zabezpieczony, może wypaść, przemieścić się tym samym wpłynąć na stabilność pojazdu, a nawet ulec przewróceniu i uderzyć w inne pojazdy.  

Niewłaściwe zabezpieczony ładunek uznany został za przyczynę do 25% wypadków samochodów ciężarowych. Różnorodność przepisów w krajach UE jest utrudnieniem dla przewoźników, którzy nie zdają sobie sprawy z minimalnych wymagań podczas poruszania się po wielu krajach.

Warto przygotować się z wyprzedzeniem do zmian, jakie planowane są w 2018 roku w zakresie przepisów mocowania jednostek ładunkowych.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest bowiem o krok od przedstawienia projektu rozporządzenia uszczegóławiającego zapisy art. 61 odnośnie sposobu przewozu ładunku, na mocy upoważnienia jakie zostało przewidziane w ustawie prawo o ruchu drogowym z dn. 20 czerwca 1997 (Dz.U. z 2017r. Poz. 1260, ze zm.).

Przedmiotowe rozporządzenie określi: sposób przewozu ładunku, z uwzględnieniem jego rozmieszczenia oraz mocowania w pojeździe, a także wprowadza metody mocowania służące prawidłowemu zabezpieczeniu ładunku.

Rozporządzenie wprowadza definicje, opisy, zasady odnośnie metod: ryglowania, blokowania, mocowania za pomocą odciągów prostych, mocowania przepasaniem od góry, innych metod mocowania w przypadku określonych ładunków, a także zasad odnośnie możliwości łączenia metod.

Celem rozporządzenia jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym zmierzający do tego, aby przewóz jednostki ładunkowej nie stanowił zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, mienia i środowiska.

Stosowanie rozporządzenia będzie miało istotny wpływ na:

  • właścicieli pojazdów z przeznaczeniem do przewozu jednostek ładunkowych oraz przyczep (pojazdy min. 4-kołowe kategorii N i O).

Rozporządzenie będzie narzucało obowiązek stosowania prawidłowego rozmieszczenia ładunku i mocowania. Dodatkowo może być konieczne wyposażenie pojazdu w fakultatywne dodatkowe środki używane podczas przewozu ładunku;

  • producentów pojazdów,

Będą zobligowani do uwzględnienia dodatkowo w konstrukcji pojazdów, elementów mocowania i zabezpieczenia ładunku;

  • organy kontrolne,

Inspekcja Transportu Drogowego, Policja będą musiały każdorazowo sprawdzać sposób przewozu ładunku kierując się definicjami oraz wytycznymi rozporządzenia;

Formalnie rozporządzenie jest na etapie opiniowania, w którym bierze udział m.in. Dr Mariusz Miąsko Prezes Logistic Technologies sp.z o.o. oraz Kancelarii Prawnej Viggen sj.

Rozporządzenie wdraża tylko część „Zasad zabezpieczenia ładunku” określonych w załączniku III pkt. 1 dyrektywy PE i Rady 2014/47/UE z dn. 3 kwietnia 2014 r. ws. drogowej kontroli technicznej dot. zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 134). Do pełnego wdrożenia niezbędna jest zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. ws. warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Zapobiegaj skutkom KREPT – dowiedz się jak mądrze inwestować w rozwój firmy

Audyt a procedury w firmie – czy wiesz dlaczego są ważne? 

Niewiele osób lubi procedury, gdyż na ogół kojarzone są z nadmierną biurokracją. Istnieje kilka znanych (czy też cwaniackich) powiedzeń z takiej kategorii, np. „reguły są po to, żeby je łamać”, a niechęć do podporządkowania się narzuconym regułom ma świadczyć pozytywnie o naszej  kreatywności:  „Polak potrafi”. Warto sobie zadać jednak pytanie czy procedury muszą oznaczać wyłącznie skostniałe schematy i przepisy, których nikt nie lubi? 

Na szczęście maleje grono osób, które trzeba przekonywać do wprowadzenia procedur. Warto wyciągać wnioski z doświadczeń innych (czy to doświadczeń negatywnych czy pozytywnych) i rozważyć niewątpliwe zalety, np. 

Czytaj dalej Zapobiegaj skutkom KREPT – dowiedz się jak mądrze inwestować w rozwój firmy

AUDYT – PROCES ZAŁADUNKU, UNIERUCHOMIENIA

Proces przygotowania ładunku do przewozu

Niedopełnienie procedur może mieć tragiczne skutki nie tylko dla uczestników ruchu drogowego, ale także dla przewoźnika, producenta czy innego nadawcy biorącego udział w źle zaplanowanym przewozie towarów.

Przeprowadzony przez Kancelarię Prawną Viggen sj. audyt zakłada inwentaryzację warunków kadrowych, prawnych oraz organizacyjnych celem określenia kompetencji i odpowiedzialności osób uczestniczących w procesie załadunku, rozładunku, przewozu ładunku oraz organizacji i wykonania transportu. 

Systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadań zgodnie z wytycznymi dopasowanymi do panujących w firmie czy w trakcie przewozu warunków jest środkiem podnoszącym bezpieczeństwo prawne i organizacyjne. 

OPTYMALIZACJA WYNAGRODZEŃ KIEROWCÓW

Optymalizacja wynagrodzeń to usługa prawna polegająca na przeniesieniu do umowy z pracownikami wskaźników ustawowych, mających wpływ na wynagrodzenie wypłacane kierowcy, którego wysokość jest uzależniona, także od obowiązujących przepisów państwa do którego kierowca został oddelegowany, a także od rzeczywistych godzin pracy.

Analiza wykonywana przez naszą Kancelarię uwzględnia wszystkie regulacje mające wpływ na wysokość wynagrodzeń na terenie poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

Czytaj dalej OPTYMALIZACJA WYNAGRODZEŃ KIEROWCÓW

O NAS

Kancelaria Prawna Viggen s.j specjalizuje się w szeroko pojętym krajowym i międzynarodowym prawie transportowym.

Firma posiada 18-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw (nie tylko transportowych) dzięki czemu stała się rozpoznawalną marką w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) także poza granicami naszego kraju.

Zespół liczy obecnie ponad 60 osób (prawników, zastępców procesowych, inżynierów, ekonomistów, specjalistów z różnych podbranż związanych z TSL), zlokalizowanych w całym kraju.

Czytaj dalej O NAS