AUDYT – PROCES ZAŁADUNKU, UNIERUCHOMIENIA

Proces przygotowania ładunku do przewozu

Niedopełnienie procedur może mieć tragiczne skutki nie tylko dla uczestników ruchu drogowego, ale także dla przewoźnika, producenta czy innego nadawcy biorącego udział w źle zaplanowanym przewozie towarów.

Przeprowadzony przez Kancelarię Prawną Viggen sj. audyt zakłada inwentaryzację warunków kadrowych, prawnych oraz organizacyjnych celem określenia kompetencji i odpowiedzialności osób uczestniczących w procesie załadunku, rozładunku, przewozu ładunku oraz organizacji i wykonania transportu. 

Systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadań zgodnie z wytycznymi dopasowanymi do panujących w firmie czy w trakcie przewozu warunków jest środkiem podnoszącym bezpieczeństwo prawne i organizacyjne. 

Dodaj komentarz