AUDYT MOCOWANIA, ZAŁADUNKU oraz UNIERUCHOMIENIA

Proces przygotowania ładunku do przewozu jest tylko z pozoru czynnością rutynową, której niedopełnienie może mieć tragiczne skutki nie tylko dla uczestników ruchu drogowego, ale także dla przewoźnika, producenta czy innego nadawcy biorącego udział w źle zaplanowanym przewozie towarów. 

Adresatami usługi są głównie przedsiębiorstwa produkcyjne (nadawcy), którzy z mocy prawa są odpowiedzialni za skuteczne zabezpieczenie jednostek ładunkowych, które będą podlegały  przyszłemu przewozowi. Odpowiedzialność ta tylko w niektórych przypadkach zostaje przeniesiona na innych kontrahentów.

Nadrzędnym celem audytu jest zwiększenie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie oraz ruchu drogowym zmierzający do tego by zastosowane metody zabezpieczenia, przewóz jednostki ładunkowej nie stanowił zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, mienia oraz środowiska. 

Zakres usługi jest każdorazowo ustalany z Klientem w zależności od celu dla jakiego jest wykonywany, np. podniesienie poziomu bezpieczeństwa w organizacji logistyki jednostek ładunkowych, podniesienie świadomości pracowników, zgodność wewnętrznych procedur z obowiązującymi przepisami krajowymi lub/i międzynarodowymi.

Przeprowadzony przez Kancelarię Prawną Viggen sj. audyt może zakładać m.in. inwentaryzację warunków kadrowych, prawnych oraz organizacyjnych celem określenia kompetencji i odpowiedzialności osób uczestniczących w procesie załadunku, rozładunku, przewozu ładunku oraz organizacji i wykonania transportu. Wartością przeprowadzonego audytu jest poddanie analizie stanu faktycznego wraz z zaleceniami które mogą posłużyć modyfikacji procedur w ramach organizacji lub procedur, regulaminów  czy umów zawartych z kontrahentami współpracującymi.

Akty prawne poddawane analizie: norma PN EN 12 195-1, wytyczne Komisji Europejskiej oraz krajowe uregulowania prawne.

Systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadań zgodnie z wytycznymi dopasowanymi do panujących w firmie czy w trakcie przewozu warunków jest środkiem podnoszącym bezpieczeństwo prawne i organizacyjne dlatego zalecamy Państwu systematyczne badanie kompetencji pracowników.

 


Odpowiedzialność NADAWCY w zakresie czynności załadunkowych, mocowania i unieruchomienia jednostki ładunkowej