OPTYMALIZACJA WYNAGRODZEŃ KIEROWCÓW

Optymalizacja wynagrodzeń to usługa prawna polegająca na przeniesieniu do umowy z pracownikami wskaźników ustawowych, mających wpływ na wynagrodzenie wypłacane kierowcy, którego wysokość jest uzależniona, także od obowiązujących przepisów państwa do którego kierowca został oddelegowany, a także od rzeczywistych godzin pracy.

Analiza wykonywana przez naszą Kancelarię uwzględnia wszystkie regulacje mające wpływ na wysokość wynagrodzeń na terenie poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

Zastosowanie „OPTYMALIZATORA PRACOWNICZEGO” po uprzednio przeprowadzonym audycie prawnym przynosi oszczędność dla przedsiębiorcy nawet do 50% potencjału roszczeń pracowniczych z tytułu:

  • godzin nadliczbowych,
  • dyżurów,
  • dodatków za pracę w nocy,
  • dodatków z tytułu pracy w niedziele i święta;

Oszczędność wynosi średnio ok. 400 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jednego kierowcę, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przy założeniu, iż jego stawka wynosi zaledwie 10 zł brutto za godzinę).

Korzyści z wdrożenia „OPTYMALIZATORA PRACOWNICZEGO” rosną proporcjonalnie do wzrostu wysokości wynagrodzenia kierowcy w przeliczeniu na stawkę godzinową.

Działanie:

I    faza: analiza stanu prawnego danego przedsiębiorstwa transportowego,

II faza: docelowe działanie optymalizacji (implementacja około 45 parametrów ustawień w przedsiębiorstwach transportowych) i zmniejszenie realnych kosztów pracowniczych oraz potencjału roszczeń,

III  faza: zamiana umów o pracę na autorskie umowy cywilnoprawne Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. z zachowaniem pełnego pakietu socjalnego, który jest identyczny, jak w przypadku umowy o pracę.