AUDYT

Audyt prawny w firmie transportowej – narzędzie dedykowane do podniesienia jakości przetwarzanej dokumentacji podlegającej przyszłej kontroli. 

Usługa audytu oferowana przez Kancelarię Prawną Viggen s.j. umożliwi Państwu rozpoznanie obszarów, którym warto przyjrzeć się ze szczególną uwagą celem stwierdzenia gotowości do ewentualnej przyszłej kontroli instytucji, np. PIP, ITD. Raport z przeprowadzonego audytu może być istotną wskazówką dla firmy celem ustalenia czy istnieje konieczność wdrożenia procedur naprawczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. 

Zakres audytu każdorazowo jest konsultowany z Klientem i kalkulowany w zależności od oczekiwanego celu kontroli.  

Przedmiotem audytu prawnego może być: 

  • dokumentacja, 
  • procesy załadunkowe, unieruchomienia ładunku. 

Wykonywane przez naszych prawników skanowanie dokumentacji obejmuje jej analizę pod kątem zgodności z prawem np.: pracy, cywilnym, skarbowym, administracyjnym, transportowym, gospodarczym, prywatnym międzynarodowym, karnym, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy, kilkunastoma rozporządzeniami oraz dyrektywami unijnymi, umowami międzynarodowymi itp. Wiedza ta nie jest dostępna dla przeciętnego przedsiębiorcy, dlatego warto zaufać firmie, która się specjalizuje w wielu dziedzinach prawa. 

Po zakończeniu analizy sytuacji prawnej przedsiębiorstwa osoby odpowiadające za zarządzanie procesami, zasobami ludzkimi oraz rentownością działań firmy uświadamiają sobie konieczność podjęcia współpracy z profesjonalistą, który doskonale orientuje się w aktualnie obowiązujących przepisach i wskaże jakie działania podjąć, aby dostosować do nich organizację. 

Zalecenia, które docelowo znajdą się w opracowanym przez KPV raporcie z audytu mogą być początkiem współpracy i zachęcić Państwa do podniesienia efektywności działań w podległej organizacji poprzez skorzystanie z innych usług np. optymalizator pracowniczy czy zlecenie wykonawstwa regulaminów pracy i regulaminów wynagrodzeń. Wdrożenie nowych rozwiązań przyczyni się z całą pewnością do zmniejszenia kosztów przedsiębiorstwa celem wygenerowania oszczędności które mogą zostać przeznaczone na nieplanowane dotychczas inwestycje.