Adresaci OFERTY

Nasza oferta jest skierowana do firm oraz osób, którym zależy na uzyskaniu praktycznej, kompletnej i wiarygodnej informacji prawnej, odbiorcami są:

I                 przedsiębiorstwa transportowe; 

II               przewoźnicy drogowi; 

III              spedytorzy;

IV              przedsiębiorstwa produkcyjne (nadawcy, załadowcy);

W szczególności będzie to kadra zarządzająca odpowiadająca za:

nadzór prawny, organizacyjny i finansowy w ramach przedsiębiorstwa, które choćby pobocznie wykonuje usługi związane z transportem drogowym i podlega pod obowiązujące regulacje krajowe, europejskie oraz międzynarodowe np. Ustawa o transporcie Drogowym, Ustawa o czasie pracy kierowcy, Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury ws. postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy, Rozporządzenia Ministerstwa Transportu i Budownictwa ws. warunków i trybu kontroli w zakresie przewozu drogowego, Umowy AETR.

podnoszenie świadomości pracowników z obowiązujących przepisów/ zmian przepisów, procedur wewnętrznych w ramach zarządzania dokumentacją, procedur ws. obiegu dokumentacji z podmiotami współpracującymi, obsługiwanymi lub zlecanymi procesami załadunku, mocowania nadawanych towarów, 

PROFIL KLIENTA: firmy wykonujące ewidencję, prowadzące nadzór nad jej poprawnością, ważnością oraz obiegiem dokumentacji dot. kierowców, przewoźników, nadawców, producentów oraz pojazdów, tj. spedytorzy, kadry, firmy rachunkowe, centra rozliczeniowe, instytucje kontrolne.