NOWE przepisy dla nadawców i załadowców

Prawidłowo dokonane zamocowanie ładunków na czas transportu chroni przed uszkodzeniem zarówno pojazdu jak i doznaniem obrażeń przez pasażerów lub innych użytkowników drogi, a także eliminuje zatory występujące w przypadku utraty ładunku. Ładunek, który nie został prawidłowo zabezpieczony, może wypaść, przemieścić się tym samym wpłynąć na stabilność pojazdu, a nawet ulec przewróceniu i uderzyć w inne pojazdy.  

Niewłaściwe zabezpieczony ładunek uznany został za przyczynę do 25% wypadków samochodów ciężarowych. Różnorodność przepisów w krajach UE jest utrudnieniem dla przewoźników, którzy nie zdają sobie sprawy z minimalnych wymagań podczas poruszania się po wielu krajach.

Warto przygotować się z wyprzedzeniem do zmian, jakie planowane są w 2018 roku w zakresie przepisów mocowania jednostek ładunkowych.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest bowiem o krok od przedstawienia projektu rozporządzenia uszczegóławiającego zapisy art. 61 odnośnie sposobu przewozu ładunku, na mocy upoważnienia jakie zostało przewidziane w ustawie prawo o ruchu drogowym z dn. 20 czerwca 1997 (Dz.U. z 2017r. Poz. 1260, ze zm.).

Przedmiotowe rozporządzenie określi: sposób przewozu ładunku, z uwzględnieniem jego rozmieszczenia oraz mocowania w pojeździe, a także wprowadza metody mocowania służące prawidłowemu zabezpieczeniu ładunku.

Rozporządzenie wprowadza definicje, opisy, zasady odnośnie metod: ryglowania, blokowania, mocowania za pomocą odciągów prostych, mocowania przepasaniem od góry, innych metod mocowania w przypadku określonych ładunków, a także zasad odnośnie możliwości łączenia metod.

Celem rozporządzenia jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym zmierzający do tego, aby przewóz jednostki ładunkowej nie stanowił zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, mienia i środowiska.

Stosowanie rozporządzenia będzie miało istotny wpływ na:

  • właścicieli pojazdów z przeznaczeniem do przewozu jednostek ładunkowych oraz przyczep (pojazdy min. 4-kołowe kategorii N i O).

Rozporządzenie będzie narzucało obowiązek stosowania prawidłowego rozmieszczenia ładunku i mocowania. Dodatkowo może być konieczne wyposażenie pojazdu w fakultatywne dodatkowe środki używane podczas przewozu ładunku;

  • producentów pojazdów,

Będą zobligowani do uwzględnienia dodatkowo w konstrukcji pojazdów, elementów mocowania i zabezpieczenia ładunku;

  • organy kontrolne,

Inspekcja Transportu Drogowego, Policja będą musiały każdorazowo sprawdzać sposób przewozu ładunku kierując się definicjami oraz wytycznymi rozporządzenia;

Formalnie rozporządzenie jest na etapie opiniowania, w którym bierze udział m.in. Dr Mariusz Miąsko Prezes Logistic Technologies sp.z o.o. oraz Kancelarii Prawnej Viggen sj.

Rozporządzenie wdraża tylko część „Zasad zabezpieczenia ładunku” określonych w załączniku III pkt. 1 dyrektywy PE i Rady 2014/47/UE z dn. 3 kwietnia 2014 r. ws. drogowej kontroli technicznej dot. zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 134). Do pełnego wdrożenia niezbędna jest zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. ws. warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Zapobiegaj skutkom KREPT – dowiedz się jak mądrze inwestować w rozwój firmy

Audyt a procedury w firmie – czy wiesz dlaczego są ważne? 

Niewiele osób lubi procedury, gdyż na ogół kojarzone są z nadmierną biurokracją. Istnieje kilka znanych (czy też cwaniackich) powiedzeń z takiej kategorii, np. „reguły są po to, żeby je łamać”, a niechęć do podporządkowania się narzuconym regułom ma świadczyć pozytywnie o naszej  kreatywności:  „Polak potrafi”. Warto sobie zadać jednak pytanie czy procedury muszą oznaczać wyłącznie skostniałe schematy i przepisy, których nikt nie lubi? 

Na szczęście maleje grono osób, które trzeba przekonywać do wprowadzenia procedur. Warto wyciągać wnioski z doświadczeń innych (czy to doświadczeń negatywnych czy pozytywnych) i rozważyć niewątpliwe zalety, np. 

Czytaj dalej Zapobiegaj skutkom KREPT – dowiedz się jak mądrze inwestować w rozwój firmy

Nowe przepisy dla posiadaczy CKZ

Przedsiębiorca podejmując się działalności zawodowej jako przewoźnik drogowy musi obecnie brać pod uwagę szereg regulacji także unijnych, które stopniowo są wdrażane do prawa polskiego, aby mieć możliwość konkurowania na rynku oraz być postrzeganym jako profesjonalista w zakresie jakości świadczonych usług.

Wyznacznikiem konkurencyjności jest bez wątpienia dobra reputacja, której posiadanie (a właściwie zdolność jej utrzymania!) jest niezbędne celem wykazania posiadania kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Dobra reputacja to nic innego jak uzasadnienie niekaralności za określone przestępstwa uczynione umyślne, które są wynikiem popełnienia przez przewoźnika poważnych naruszeń.

Czytaj dalej Nowe przepisy dla posiadaczy CKZ

AUDYT – PROCES ZAŁADUNKU, UNIERUCHOMIENIA

Proces przygotowania ładunku do przewozu

Niedopełnienie procedur może mieć tragiczne skutki nie tylko dla uczestników ruchu drogowego, ale także dla przewoźnika, producenta czy innego nadawcy biorącego udział w źle zaplanowanym przewozie towarów.

Przeprowadzony przez Kancelarię Prawną Viggen sj. audyt zakłada inwentaryzację warunków kadrowych, prawnych oraz organizacyjnych celem określenia kompetencji i odpowiedzialności osób uczestniczących w procesie załadunku, rozładunku, przewozu ładunku oraz organizacji i wykonania transportu. 

Systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadań zgodnie z wytycznymi dopasowanymi do panujących w firmie czy w trakcie przewozu warunków jest środkiem podnoszącym bezpieczeństwo prawne i organizacyjne. 

OPTYMALIZACJA WYNAGRODZEŃ KIEROWCÓW

Optymalizacja wynagrodzeń to usługa prawna polegająca na przeniesieniu do umowy z pracownikami wskaźników ustawowych, mających wpływ na wynagrodzenie wypłacane kierowcy, którego wysokość jest uzależniona, także od obowiązujących przepisów państwa do którego kierowca został oddelegowany, a także od rzeczywistych godzin pracy.

Analiza wykonywana przez naszą Kancelarię uwzględnia wszystkie regulacje mające wpływ na wysokość wynagrodzeń na terenie poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

Czytaj dalej OPTYMALIZACJA WYNAGRODZEŃ KIEROWCÓW

Odbiór RYCZAŁTÓW noclegowych – uchwała sędziów spowodowała lawinę roszczeń kierowców

Zasady dotyczące norm czasu jazdy kierowców, przerw i odpoczynków dobowych oraz tygodniowych i dwutygodniowych – interpretacja przepisów

Czytaj dalej Odbiór RYCZAŁTÓW noclegowych – uchwała sędziów spowodowała lawinę roszczeń kierowców

O NAS

Kancelaria Prawna Viggen s.j specjalizuje się w szeroko pojętym krajowym i międzynarodowym prawie transportowym.

Firma posiada 18-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw (nie tylko transportowych) dzięki czemu stała się rozpoznawalną marką w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) także poza granicami naszego kraju.

Zespół liczy obecnie ponad 60 osób (prawników, zastępców procesowych, inżynierów, ekonomistów, specjalistów z różnych podbranż związanych z TSL), zlokalizowanych w całym kraju.

Czytaj dalej O NAS